top of page

Ljekarne Prima Farmacia

Kategorija: Web trgovina – on line ljekarna

Ljekarne Prima Farmacia

Zdravstvena ustanova Ljekarne Prima Farmacia je privatna ljekarnička ustanova, mlada ustanova u vlasništvu magistre farmacije Jele Ribičić, koja je svoje dugogodišnje iskustvo rada u farmaceutskoj struci pretočila u osnivanje i rad ove ustanove.

Ustanova ima dvije ljekarne, jednu u Vrgorcu, a drugu u Brelima.

Osnovna djelatnost ustanove je sigurna, stalna i pravovremena opskrba lijekovima pučanstva, zdravstvenih i drugih ustanova i organizacija. Pored izdavanja lijekova na recept uz stručno savjetovanje pri primjeni, interakcijama i mogućim nuspojavama, omogućavamo izdavanje i bezreceptnih lijekova, uvoznih lijekova, ortopedskih i medicinskih pomagala te izradu magistralnih i galenskih pripravaka.

https://ljekarne-prima-farmacia.hr/

bottom of page